Станислав Лем. Предисловие к «Рукописи, найденной в ванне»

Чем выше цивилизация, тем важнее для неё бесперебойное обращение информации, тем чувствительнее она к любому его нарушению.

Im wyższa cywilizacja, tym żywotniejsze staje się dla niej podtrzymanie krążenia informacji, tym wrażliwsza jest na każde tego krążenia zakłócenie.

2
0
2